Skapa nytt med redan befintligt

Med jämna mellanrum kommer det nyskapande produkter som till viss del har samma funktion som redan existerande. Man skulle kunna se detta som att personerna bakom produkten i sig har dålig fantasi och tar en redan befintlig idé. Men sanningen är att det i många fall är så att förnyelsen av produkten gör den betydligt bättre, samt anpassad för olika personer och situationer.

Ett exempel på det hela är kameran, som vi använt oss utav i flera årtionden. Idag finns denna produkt inkorporerad i någonting som vi har med oss jämt och ständigt, nämligen våra telefoner. Denna utveckling har gjort att möjligheten att ta kort blir tillgänglig för allt fler, samtidigt som fotografering inte bara sker vid speciella tillfällen, utan mer spontant i vår vardag. Självklart finns fortfarande de klassiska kamerorna kvar, men då i många olika modeller och typer för att de ska passa just det som du eftersöker.

Saker som vi använder oss utav i vår vardag finns i många fall i flera olika varianter. Detta är för att man som enskild person ska hitta en variant som passar just dig och din livsstil. Sådana skillnader kan förekomma inom de flesta områdena och ett sådant är inredning. Såväl bokhyllor som stekpannor finns utav olika slag så att du hittar den variant som passar dig bäst. Det kan handla om skillnader i funktion, utseende eller bekvämlighet. Ibland får dessa olika varianter enskilda namn för att man ska kunna skilja dem åt i tal och skrift. Ett sådant exempel är lampor av olika slag, där man talar om golvlampor, taklampor och spotlights för att kunna skilja dem åt. Detta är produkter som alla har samma syfte och teknikalitet, men som ändå skiljer sig åt ifrån varandra.